Tarieven zadelpasservice

De kost van een Hopa Sport westernzadelpasafspraak is slechts zeer beperkt bij aankoop van een westernzadel vanaf € 1200, namelijk € 20. Deze zeer beperkte kost zal wel vermijden dat u een niet-passend westernzadel voor uw paard aanschaft.  U geniet op deze wijze ook van onze zowat dertig jaar zadelpaservaring.

De kostprijs van een bezoek aan de stal voor de Hopa Sport westernzadelpasservice bedraagt € 70.00, dit wanneer de stal zich maximum 50 kilometer van Hopa Sport bevind.  Bij aankoop van een zadel vanaf € 1200 wordt € 50.00 daarvan van de aankoopprijs afgetrokken.

Wanneer uw stal op een grotere afstand dan 50 kilometer van Heist-op-den-Berg is gelegen, dient rekening gehouden te worden met een extra verplaatsingskost, die, samen met de bovenstaande € 70, voorafgaand aan de pasafspraak betaald moet worden via onze webshop. De verplaatsingskost bedraagt € 0,5 per kilometer retour. Wanneer uw stal zich dus 70 kilometer van Heist-op-den-Berg bevindt dient u te rekenen op een kost van twintig kilometer, dus veertig kilometer retour aan € 0,50 per kilometer, ofwel twintig Euro. Deze meerkost voor grotere verplaatsingen is aftrekbaar van uw aankoop van een nieuw zadel vanaf netto tweeduizend Euro.

Voor het komen controleren van de pasvorm op uw paard van een bestaand westernzadel dat niet door Paardenwinkel Hopa Sport rechtstreeks aan u werd geleverd bedraagt de kost € 110. Voor een controle op uw paard van een westernzadel dat wel door Paardenwinkel Hopa Sport rechstreeks aan u werd geleverd (aankoopbewijs) is de kost € 70. Een controle van een westernzadel maximum één maand na de aankoop bij Paardenwinkel Hopa Sport, indien dit nodig wordt geacht, is kosteloos. Al deze kosten kunnen grotendeels worden afgetrokken van de aankoop van een nieuw westernzadel, uiterlijk binnen de drie maanden na de pasafspraak.

De kosten van de zadelpasafspraak dienen voorafgaand aan de zadelpasafspraak betaald te worden. Dat kan in de winkel of via onze webshop. Een afspraak is pas definitief nadat de betaling bij Paardenwinkel Hopa Sport is toegekomen. Zowel u als wij ontvangen daarvan een bevestiging maximum tien minuten nadat u de betaling via onze webshop heeft uitgevoerd. In drukkere periodes kan dit betekenen dat de online betaling zo spoedig mogelijk dient te gebeuren om te vermijden dat het geplande moment reeds door een andere afspraak is ingeboekt.

Maak hier uw zadelpasafspraak